• בין אם מדובר ברכוש הנאמד במיליוני דולארים ובין אם שוויו פרוטות בודדות, הוא יקר לבעליו וחשוב לו כי בבוא יום פקודה יחולק בין
  היורש או היורשים, כפי שהוא מעוניין.
  מקרים רבים בגין צוואות מגיעים לבתי משפט וניתן למנוע מרביתם, אם מתייעצים עם עו"ד המתמחה בצוואות.
  לעיתים אף נדרשים תיקונים בצוואה וגם אותם חשוב לבצע אצל עו"ד. תיקונים אלו ניתן לעשות עד דקה לפני מועד הפטירה, וכל עוד
  נעשה הדבר בנוכחות עדים ובדעה צלולה.
  אגב, טעות לחשוב שהכנת צוואה יש לעשות רק כאשר אדם נוטה למות. ישנם מקרים רבים בהם ניתן היה לחסוך מחלוקות מיותרות,
  לו הייתה צוואה. מדובר במקרים למשל בהם בני זוג שלאחד מהם או לשניהם היה רכוש טרם נישאו או הפכו ידועים בציבור. כך גם
  במקרים בהם בני זוג מתגרשים.  העניין עלול להיות סבוך הרבה יותר כאשר ישנם ילדים בתוך התמונה, כאשר על-פי חוק אחד ההורים,
  במקרה של פטירת השני, עפ"י חוק הוא אפוטרופוס שלהם ומנהל הרכוש, אלא אם כן, נרשם אחרת בצוואה.
  מטעם זה חשוב להכין צוואה המנוסחת בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים ומבהירה במדוייק את רצונו של בעל הרכוש וכי היא הוכנה
  בכוונה מלאה ובדעה צלולה וללא סייגים.
  עו"ד ריקי אופק אבן צור, המתמחה  בצוואות, בירושות – כולל: ידע בדין הבינלאומי ,ניהול עזבונות, מאבקי ירושה בהיקפים של
  מיליוני ₪ ועוד... ,
  עוסקת בתחום מזה שנים רבות, תשמח לייעץ לך ולהעניק את שירותיה.